Vítejte na stránkach ZO ČSV Jirkov

číslo účtu: 2701623664 / 2010 Fio
Schůze výboru ZO je zpravidla každý třetí čtvrtek v měsíci. P
řijít může kdokoliv, třeba jen ze zvědavosti.  
       Místo a čas bude vždy upřesněn na našich webových stránkách. 
Pakliže se vám doma usadil včelí roj a nevíte si rady, volejte prosím jednatele J. Hurába 728 322 375, nebo zdravotníka J.Mikšátka 728 103 857.


Děkujeme městu Jirkov, obcím Vysoká Pec, Boleboř,Kalek,Strupčice a firmě Hlaváček a synové za finanční podporu včelařů ZO Jirkov v roce 

2021.


Aktuálně:


15.10.2021 aktualizace: matky možno doobjednat do 18.10.2021.

Na členské schůzi dne 11.9.2021 se usneslo, že v roce 2022 bude mít každý včelař ZO Jirkov  nárok na 1 ks  výběrové matky z VÚV Dol. Koncová cena matky pro včelaře je po příspěvku ZO 100,-Kč/ks. Včelař si může objednat i více ks , ale ostatní jsou již bez příspěvku ZO za plnou cenu.

Matky objednávejte prosím do  18.10.2021 u jednatele př. Hurába.

V termínu do 15.10.2021 vás dále žádáme o nahlášení požadavku svým důvěrníkům, nebo zdravotníkovi na provedení podzimního léčení prostřednictvím aerosolu. 

Výbor ZO děkuje všem členům za vzorné odevzdání všech žádosti o dotaci 1D a statistických výkazů za rok 2021.


13.8.2021

Výroční členská schůze se bude konat 11.9.2021 od 10:00 hod. v hasičárně Jirkov.

Tato schůze bude schůzí volební, kde bude volen Výbor včelařského spolku.

Včelaře prosíme o předání  žádosti o dotaci 1.D a statistického výkazu.

Na schůzi proběhne krátká přednáška na téma zdraví včelstev.  Přednášet bude ing. Schenk.


9.8.2021

Tento rok používáme ještě k ochranně zimních včel formidolové desky, nezapomeňte nejpozději  v srpnu aplikovat. Na příští rok bude objednán Gabon.

Dále musí každý včelař nahlásit  počet včelstev ( obsedajících 7 rámků)  k 1.9.2020 na ČMSCH. (lze poštou, e-mailem, nebo přes webovou stránku )

Na ZO Jirkov( důvěrníkům, jednateli atd.) odevzdat žádost o dotaci 1.D. a statistický výkaz, ideálně nejpozději první týden v září. ( vše příloha včelařství 8/21)


24.5.2021

Od 28.5.2021 je možno si u svých důvěrníků vyzvednout formidolové desky pro letní ošetření včel. Na včelstvo počítáme 2 ks, doplatek je 10,-Kč/včelstvo, zbytek doplácí ZO Jirkov z darů a dotací.( celková cena desky  je ca 34,- Kč) .Peníze vybírají důvěrníci proti podpisu.


5.4.2021

Blahopřejeme naší včelařce paní Kemrové ke kulatým osmdesátým narozeninám, do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví a spoustu hezkých chvilek se svými včelkami. 1.4.2021
Přátelé včelaři, kdo tak ještě neučinil, prosíme zašlete záznam o léčení včelstev za minulý rok zdravotníkovi Jirkovi Mikšátkovi na adresu jirimiksatko@seznam.cz, nebo doručte i jinou formou např. prostřednictvím důvěrníků.

Společně zkusíme najít slabá místa našeho léčení a učinit kroky ke zlepšení zdravotního stavu našich včel, zejména spadu kleštíka.

Čistý formulář je v sekci: "formuláře" ke stažení.

Děkujeme1.3.2021

Tabulka se spadem za roky 2018-2019-2020 ke stažení níže:


Připomínáme včelařům, že dle metodiky SVS mají chovatelé povinnost provést předjarní léčebné ošetření všech včelstev na stanovišti, pokud byl ve vzorku zimní měli zjištěn nález 3 a více roztočů v průměru na jedno včelstvo. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. daného roku . Viz. UŽITEČNÉ ODKAZY.

Léčivo je po předchozí domluvě možno vyzvednout u zdravotníka Jirky Mikšátka, nebo prostřednictvím svého důvěrníka. 


6.2.2021

Výbor ZO Jirkov děkuje všem členům za vzorné zaplacení příspěvků na rok 2021 a odevzdání měli za rok 2020. Tím máme zákonnou povinnost splněnou.

Jakmile dorazí dotace, bude neprodleně zaslána hospodářem na včelařem nahlášený účet.

Ještě je ale zapotřebí dohlásit čísla účtů těchto členů:

Kemrová, Koblic, Komrska Wiedler, Korol, Mesteková, Miňha, Motischka, Pelíšek, Postler, Salon, SŠGTaA, Špernoga.

Pakliže včelař nechce z jakéhokoliv důvodu vyplatit dotaci na účet, je zapotřebí domluvit s hospodářem výplatu dotace v hotovosti. 

Děkujeme6.2.2021  převzato z webu:  https://www.beedol.cz/legislativa/

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021

Část I. - Povinné a preventivní úkony hrazené ze státního rozpočtu (kapitola 10, str. 18)

  • EpM120 - MOR VČELÍHO PLODU ("MONITORING PO 2 LETECH) - vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma) mimo současná ochranná pásma. Jeden směsný vzorek měli ze stanoviště včelstev může obsahovat měl maximálně z 25 včelstev.
  • EpM160 - MOR VČELÍHO PLODU ("VYŠETŘENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU") - vyšetření směsných vzorků měli nebo vzorků včel ošetřujících plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu. Určeno mimořádnými veterinárními opatřeními.
  • EpM300 - VARROÁZA ("ZIMNÍ MĚL") - vyšetření směsných vzorků veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti. Vzorky měli nesmí obsahovat léčebný spad a odebírají se nejméně 30 dnů ode dne vložení čistých podložek na dno úlů. Termín odevzdání nejpozději do 15.2.2021.

Část II. - Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené chovatelem zvířat (kapitola 3, str. 21)

  • ExM110 - MOR VČELÍHO PLODU ("PŘEMÍSTĚNÍ VČELSTEV, KOČOVÁNÍ...") - Vyšetření směsných vzorků měli ze všech včelstev na stanovišti (jeden směsný vzorek smí obsahovat měl maximálně z 25 včelstev). Vyšetření nesmí být starší 4 měsíců (ode dne odběru vzorků).
    • před přemístěním včelstev na vzdálenost větší než 10 km.
    • v případě kočovných včelstev na zimovacím stanovišti.
  • ExM310 - VARROÁZA ("PŘEDJARNÍ OŠETŘENÍ") - na základě intenzity varroázy z vyšetření zimní měli (EpM300) se při nálezu vyšším než 3 roztoči průměrně na včelstvo provádí ošetření všech včelstev na stanovišti. Vyšetření můsí být provedeno co nejdříve a nejpozději do 15.4.2021.
  • ExM330 - VARROÁZA ("LETNÍ OŠETŘENÍ") - ošetření všech kočujících včelstev se provádí po 1.6.2021, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na zimovací stanoviště.

15.1.2021 aktualizováno

V rámci spolupráce s okresním výborem ČSV v Chomutově, je možné hromadně objednat  včelí matky pro tento rok. Termín dodání bude ještě upřesněn(bývá to převážně červen-červenec), cena i se započítanou dotací 350,-Kč/ksV případě zájmu nahlašte prosím počet kusů předsedovi ZO Jirkov Benu Macíkovi, viz. sekce kontakty. Pozor, počet je omezen, neodkládejte objednávku.


7.1.2021

Důvěrníci si již mohou vyzvednout tubusy na měl u zdravotníka Jirky Mikšátka, ideálně do 14.1.2021.

Včelaři  si následně vyzvednou tubusy nejpozději do 21.1.2021 u svých důvěrníků.

Výroční schůze se letos zatím nebude s ohledem na Covid-19 konat. 

Měl se bude odevzdávat  30.1.2021  od 10:00 do 12:00 hod. v hasičárně Jirkov. 

Tubus s mělí by měl obsahovat: jméno, příjmení, adresu, číslo chovatele, číslo stanoviště, počet včelstev.

Prosíme včelaře aby nechodili všichni najednou v 10hod., ale využili celého rozpětí od 10 do 12 hodin.

Spolu s odevzdáním měli je nutné zaplatit i členské příspěvky na rok 2021. 

Na rok 2021 se příspěvek skládá z těchto položek: 300,- Kč Republikový výbor ČSV + 200,- Kč fond Základní organizace Jirkov + pojištění 16,-Kč/včelstvo.

Kdo a kolik má zaplatit:

Pakliže do termínu 30.1.2021 dorazí prostředky pro výplatu dotace, budou samozřejmě vyplaceny také.

Tubusy, evidenci, odeslání a platbu za vyšetření zajištuje ZO Jirkov z fondu ZO Jirkov.13.12.2020

Pár fotografií z letošního léčení aerosolem. Na snímcích přenosný benzinový kompresor a aerosolový vyvíječ VAT-1a  v akci.


18.10.2020

Nové rozdělení členů  ZO Jirkov dle důvěrníků


5.9.2020

ZO Jirkov děkuje  příteli  Schenkovi za zajímavou přednášku na téma nemocí a léčení včel.