https://cms.jirkov-vcelari.webnode.cz/

Vítejte na stránkach ZO ČSV Jirkov

číslo účtu: 2701623664 / 2010 Fio

Pakliže se vám doma usadil včelí roj a nevíte si rady, volejte prosím  zdravotníka J.Mikšátka 728 103 857.ZO ČSV Jirkov děkuje obci Vysoká Pec a Vrskmaň

za finanční podporu 

v roce 2023
ZO ČSV Jirkov děkuje městu Jirkov,


 obcím Boleboř, Kalek, Strupčice, Vrskmaň a Vysoká Pec,
 


a firmě Hlaváček a synové


za finanční podporu v roce

 2022

Děkujeme městu Jirkov,

  obcím Vysoká Pec, Vrskmaň, Boleboř, Kalek, Strupčice 

a firmě Hlaváček a synové 

za finanční podporu včelařů ZO Jirkov v roce 

2021.

23.1.2022 aktualizováno 

Vzhledem k aktuální nákazové situaci se výroční členská schůze posouvá na neurčito. Náhradní termín včas zvěřejníme.

Měl prosím odevzdejte buď přes své důvěrníky, nebo po předchozí domluvě přímo zdravotníkovi Jirkovi Mikšátkovi do 31.1.2022.

Za rok 2021 byla požadovaná výše dotace 180,00Kč/včelstvo,  přidělená je 160,37 Kč/včelstvo. Peníze jsou již na účtě ZO a v nasledujicich dnech budou rozeslány včelařům.12.1.2022

SCHŮZE ZRUŠENA

Termín výroční členské schůze je stanoven na neděli  30.1.2022 od 10:00 hod.  v hasičárně Jirkov.

Program schůze:

 • Zahájení
 • Hlasování zapisovatel
 • Aktuality
 • Zdravotní stav včelstev
 • Finance, zpráva KRK za rok 2021
 • Pošta
 • Přednáška př. Mandáta na téma výměna matek
 • Diskuse
 • Usnesení a závěr

Na výroční schůzi se bude vybírat měl k vyšetření a bude zde možnost zaplatit členský příspěvek v hotovosti.

Dále  prosím přineste záznam o léčení za rok 2021.3.1.2022

Důvěrníci si již mohou vyzvednout tubusy na měl u zdravotníka Jirky Mikšátka, ideálně do 15.1.2022.

Včelaři si následně vyzvednou tubusy nejpozději do 23.1.2022 u svých důvěrníků.

Měl se bude odevzdávat na výroční členské schůzi dne: bude ještě upřesněno.

Tubus s mělí by měl obsahovat  jméno, příjmení, adresu, číslo chovatele, číslo stanoviště, počet včelstev.

Na schůzi prosím přineste s sebou záznam o léčení za rok  2021. 

Vyšetření a tubusy hradí ZO Jirkov z příspěvků včelařů a sponzorských darů.


1.1.2022

Vše nejlepší do roku 2022  přeje Výbor ZO Jirkov, hlavně zdraví pro Vás a i vaše včelky.


11.12.2021

Pár fotek z letošního léčení včelstev15.10.2021 aktualizace: matky možno doobjednat do 18.10.2021.

Na členské schůzi dne 11.9.2021 se usneslo, že v roce 2022 bude mít každý včelař ZO Jirkov  nárok na 1 ks  výběrové matky z VÚV Dol. Koncová cena matky pro včelaře je po příspěvku ZO 100,-Kč/ks. Včelař si může objednat i více ks , ale ostatní jsou již bez příspěvku ZO za plnou cenu.

Matky objednávejte prosím do  18.10.2021 u jednatele př. Hurába.

V termínu do 15.10.2021 vás dále žádáme o nahlášení požadavku svým důvěrníkům, nebo zdravotníkovi na provedení podzimního léčení prostřednictvím aerosolu. 

Výbor ZO děkuje všem členům za vzorné odevzdání všech žádosti o dotaci 1D a statistických výkazů za rok 2021.


13.8.2021

Výroční členská schůze se bude konat 11.9.2021 od 10:00 hod. v hasičárně Jirkov.

Tato schůze bude schůzí volební, kde bude volen Výbor včelařského spolku.

Včelaře prosíme o předání  žádosti o dotaci 1.D a statistického výkazu.

Na schůzi proběhne krátká přednáška na téma zdraví včelstev.  Přednášet bude ing. Schenk.


9.8.2021

Tento rok používáme ještě k ochranně zimních včel formidolové desky, nezapomeňte nejpozději  v srpnu aplikovat. Na příští rok bude objednán Gabon.

Dále musí každý včelař nahlásit  počet včelstev ( obsedajících 7 rámků)  k 1.9.2020 na ČMSCH. (lze poštou, e-mailem, nebo přes webovou stránku )

Na ZO Jirkov( důvěrníkům, jednateli atd.) odevzdat žádost o dotaci 1.D. a statistický výkaz, ideálně nejpozději první týden v září. ( vše příloha včelařství 8/21)


24.5.2021

Od 28.5.2021 je možno si u svých důvěrníků vyzvednout formidolové desky pro letní ošetření včel. Na včelstvo počítáme 2 ks, doplatek je 10,-Kč/včelstvo, zbytek doplácí ZO Jirkov z darů a dotací.( celková cena desky  je ca 34,- Kč) .Peníze vybírají důvěrníci proti podpisu.


5.4.2021

Blahopřejeme naší včelařce paní Kemrové ke kulatým osmdesátým narozeninám, do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví a spoustu hezkých chvilek se svými včelkami. 1.4.2021
Přátelé včelaři, kdo tak ještě neučinil, prosíme zašlete záznam o léčení včelstev za minulý rok zdravotníkovi Jirkovi Mikšátkovi na adresu jirimiksatko@seznam.cz, nebo doručte i jinou formou např. prostřednictvím důvěrníků.

Společně zkusíme najít slabá místa našeho léčení a učinit kroky ke zlepšení zdravotního stavu našich včel, zejména spadu kleštíka.

Čistý formulář je v sekci: "formuláře" ke stažení.

Děkujeme1.3.2021

Tabulka se spadem za roky 2018-2019-2020 ke stažení níže:


Připomínáme včelařům, že dle metodiky SVS mají chovatelé povinnost provést předjarní léčebné ošetření všech včelstev na stanovišti, pokud byl ve vzorku zimní měli zjištěn nález 3 a více roztočů v průměru na jedno včelstvo. Předjarní ošetření musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a ukončeno musí být do 15. 4. daného roku . Viz. UŽITEČNÉ ODKAZY.

Léčivo je po předchozí domluvě možno vyzvednout u zdravotníka Jirky Mikšátka, nebo prostřednictvím svého důvěrníka. 


6.2.2021

Výbor ZO Jirkov děkuje všem členům za vzorné zaplacení příspěvků na rok 2021 a odevzdání měli za rok 2020. Tím máme zákonnou povinnost splněnou.

Jakmile dorazí dotace, bude neprodleně zaslána hospodářem na včelařem nahlášený účet.

Ještě je ale zapotřebí dohlásit čísla účtů těchto členů:

Kemrová, Koblic, Komrska Wiedler, Korol, Mesteková, Miňha, Motischka, Pelíšek, Postler, Salon, SŠGTaA, Špernoga.

Pakliže včelař nechce z jakéhokoliv důvodu vyplatit dotaci na účet, je zapotřebí domluvit s hospodářem výplatu dotace v hotovosti. 

Děkujeme6.2.2021  převzato z webu:  https://www.beedol.cz/legislativa/

Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2021

Část I. - Povinné a preventivní úkony hrazené ze státního rozpočtu (kapitola 10, str. 18)

 • EpM120 - MOR VČELÍHO PLODU ("MONITORING PO 2 LETECH) - vyšetření směsných vzorků měli v rizikových oblastech (po 2 letech od zrušení ochranného pásma) mimo současná ochranná pásma. Jeden směsný vzorek měli ze stanoviště včelstev může obsahovat měl maximálně z 25 včelstev.
 • EpM160 - MOR VČELÍHO PLODU ("VYŠETŘENÍ V OCHRANNÉM PÁSMU") - vyšetření směsných vzorků měli nebo vzorků včel ošetřujících plod od všech včelstev na všech stanovištích v ochranném pásmu. Určeno mimořádnými veterinárními opatřeními.
 • EpM300 - VARROÁZA ("ZIMNÍ MĚL") - vyšetření směsných vzorků veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti. Vzorky měli nesmí obsahovat léčebný spad a odebírají se nejméně 30 dnů ode dne vložení čistých podložek na dno úlů. Termín odevzdání nejpozději do 15.2.2021.

Část II. - Povinné preventivní a diagnostické úkony hrazené chovatelem zvířat (kapitola 3, str. 21)

 • ExM110 - MOR VČELÍHO PLODU ("PŘEMÍSTĚNÍ VČELSTEV, KOČOVÁNÍ...") - Vyšetření směsných vzorků měli ze všech včelstev na stanovišti (jeden směsný vzorek smí obsahovat měl maximálně z 25 včelstev). Vyšetření nesmí být starší 4 měsíců (ode dne odběru vzorků).
  • před přemístěním včelstev na vzdálenost větší než 10 km.
  • v případě kočovných včelstev na zimovacím stanovišti.
 • ExM310 - VARROÁZA ("PŘEDJARNÍ OŠETŘENÍ") - na základě intenzity varroázy z vyšetření zimní měli (EpM300) se při nálezu vyšším než 3 roztoči průměrně na včelstvo provádí ošetření všech včelstev na stanovišti. Vyšetření můsí být provedeno co nejdříve a nejpozději do 15.4.2021.
 • ExM330 - VARROÁZA ("LETNÍ OŠETŘENÍ") - ošetření všech kočujících včelstev se provádí po 1.6.2021, nejpozději do 14 dnů po každém návratu na zimovací stanoviště.

15.1.2021 aktualizováno

V rámci spolupráce s okresním výborem ČSV v Chomutově, je možné hromadně objednat  včelí matky pro tento rok. Termín dodání bude ještě upřesněn(bývá to převážně červen-červenec), cena i se započítanou dotací 350,-Kč/ksV případě zájmu nahlašte prosím počet kusů předsedovi ZO Jirkov Benu Macíkovi, viz. sekce kontakty. Pozor, počet je omezen, neodkládejte objednávku.


3.1.2022

Důvěrníci si již mohou vyzvednout tubusy na měl u zdravotníka Jirky Mikšátka, ideálně do 14.1.2021.

Včelaři  si následně vyzvednou tubusy nejpozději do 21.1.2021 u svých důvěrníků.

Měl se bude odevzdávat  na výroční členské schůzi dne:  xxxxxxxx

Tubus s mělí by měl obsahovat: jméno, příjmení, adresu, číslo chovatele, číslo stanoviště, počet včelstev.


Pakliže do termínu 30.1.2021 dorazí prostředky pro výplatu dotace, budou samozřejmě vyplaceny také.

Tubusy, evidenci, odeslání a platbu za vyšetření zajištuje ZO Jirkov z fondu ZO Jirkov.13.12.2020

Pár fotografií z letošního léčení aerosolem. Na snímcích přenosný benzinový kompresor a aerosolový vyvíječ VAT-1a  v akci.


18.10.2020

Nové rozdělení členů  ZO Jirkov dle důvěrníků


5.9.2020

ZO Jirkov děkuje  příteli  Schenkovi za zajímavou přednášku na téma nemocí a léčení včel. Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky