Informace pro členy ZO

Na této stránce se dozvíte užitečné informace týkající se včelařství a naší organizace. V případě, že máte sami nějaké zajímavé informace, můžete mě kontaktovat v záložce Kontakt a já Váš příspěvek rád vyvěsím 


28.2. Jak používat aerosolový vyvíječ 

Dne 17. srpna 2019 proběhne školení k používání aerosolu při podzimním léčení. Zájemci se mohou přihlasit odesláním emailu na adresu  jirimiksatko@seznam.cz

11.2.2019 Rozpis členů ZO Jirkov podle důvěrníků

Na níže uvedeném odkazu se můžete podívat jakému důvěrníkovi jste přiděleni. Rozdělení bylo provedeno na základě adres.

Odkaz je zaheslovaný. Heslo je příjmení našeho bývalého jednatele (všechna písmenka malá).

Pokud někdo nechce nebo má zkušenosti s jiným důvěrníkem než ke komu byl připsán ať tuto skutečnost sdělí na email: jirimiksatko@seznam.cz

Rozpis bude sloužit i k rozdělení a výdeji léčiva podle zadaných počtů včelstev.

Bylo by dobré to trošičku přerozdělit, protože například přítel Bošina má nejvíce členů. 

https://uloz.to/!t9Sju5z6yjCY/190228-rozpis-clenu-csv-podle-duverniku-docx


Kdy a jak měl odebíráme na vyšetření varroázy.
Odebíráme směsné vzorky veškeré zimní měli od všech včelstev na stanovišti, po nařízeném podzimním preventivním ošetření v předcházejícím roce. Vzorky se odebírají nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, po provedeném podzimním preventivním ošetření a musí být odevzdány k vyšetření do 15.2.příslušného roku. Podložky musí být vyjímatelné a čistitelné a musí pokrývat celé dno.
Při odběru je třeba získat všechnu měl napadanou na podložku na dně. Není přípustné odebírat měl přímo ze dna pouze jejím vymetáním. Na podložky padá v zimě jednak měl, ale i mrtvolky včel. Mrtvolky se v tomto případě nevyšetřují, proto je třeba z měli mrtvé včely odstranit. Je-li na podložce jen několik mrtvolek, vyberou se snadno. Při větším množství včel v měli je nejvhodnější všechnu měl z podložky přesypat přes mřížku nebo cedník s dostatečně velkými oky, aby propadli roztoči.

Vysušení vzorku
Měl po odběru je nutné vysušit, aby neplesnivěla. Měl nejlépe uschne na novinách při běžné teplotě. Nesušte měl na topení. Jinak se vosk ohřeje a slepí. Pokud měl zůstane v hrudkách, nelze z ní zjistit skutečný počet roztočů.

zdroj: https://www.beedol.cz/