Uzitečné odkazy

Mapové výstupy ohnisek nebezpečných nákaz a ochranných pásem viz stránka státní veterinární péče https://www.svscr.cz/mapove-vystupy-ohnisek-nebezpecnych-nakaz-a-ochrannych-pasem/

Veřejný registr půdy- LPIS 

https://eagri.cz/public/app/lpisext/lpis/verejny2/plpis/